Kerkbestuur (kerkfabriek)

Dit is een openbare instelling bedoeld om te voorzien in het beheer van de roerende en onroerende goederen van de kerk, het onderhoud en de beveiliging van het kerkpatrimonium, het aanwerven en aanstellen van betaald personeel.

De raad vertegenwoordigt de parochie tegenover het bisdom, de Vlaamse gemeenschap en de provincie.
Administratief helpt de raad de pastoor bij het opmaken van de begrotingen en de rekeningen ten behoeve van de hoger vermelde instanties.

De pastoor behoort ambtshalve tot de raad. Andere leden worden voor zes jaar door de raad gekozen bij ontslag of overlijden van leden. De Kerkraad vergadert op de pastorie, minimaal viermaal per jaar.